นอกจากบริการ Internet แล้วเรายังมีบริการเสริมด้านอื่นๆ เพื่อให้สะดวกและครอบคลุมความต้องการของท่าน
- บริการระบบ Network ภายในและภายนอกอาคาร งาน fiber optic
- บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) , ประตู Keycard ฯลฯ
- จำหน่าย อุปกรณ์ computer และ อุปกรณ์ network
- บริการเชื่อมต่อสาขาที่มีการเข้ารหัสข้อมูลและไม่เข้ารหัสข้อมูล ทั้งแบบ site to site และ site to multi site
- บริการฐานข้อมูลสมาชิกกลาง (Radius) สำหรับผู้ที่รับงานติดตั้งระบบ หรือผู้ให้บริการ Internet
- บริการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน Internet (LOG)บริการอินเตอร์เน็ต ,  อินเตอร์เน็ตหอพัก , อินเตอร์เน็ตคอนโด ,  Hotspot Server ,  บริการเชื่อมสาขา ,  อินเตอร์เน็ตไร้สาย , ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ให้เช่าระบบ Radius , ให้เช่าพื้นที่จัดเก็บ Log

กลับหน้าแรก