ตัวอย่างลูกค้าของเรา

- ธนาเพลส คอนโด อาคาร 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- สุนิสา คอนโด อาคาร 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร- บางแสน ชลบุรี
- สุนิสา พลัส คอนโด อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร- บางแสน ชลบุรี
- ทรายเพชร คอนโด อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- I-Space condo จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- บูรสิริ คอนโด อาคาร 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- ริมทะเล คอนโด อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - อ่างศิลา ชลบุรี
- The north park condo อาคาร 8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- The Room condo อาคาร 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- The Kump condo อาคาร 8 ชั้น จำนวน 9 อาคาร - อมตะ ชลบุรี
- Crystal Four condo อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสนชลบุรี
- P&P Apartment อาคาร 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - สหพัฒน์ ชลบุรี
- หอพักบุคลากร ม.บูรพา อาคาร 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักบุคลากร ม.บูรพา อาคารมีชัย 2 ม.บูรพา อาคาร 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักบุคลากร ม.บูรพา อาคาร 6 ยูนิต อาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักบุคลากร โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- คิดถึง อพาร์ทเม้น อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- โอเรียลเต็น อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - หอการค้า กรุงเทพ
- คริสตัล เพลส อาคาร 9 ชั้น จำนวน 3 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- ลีลาวดี แมนชั่น อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี
- GNS อพาร์ทเม้น อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักพรปัญญา อาคาร 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักบัญฑิต อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักพรรนิภา อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- เมย์ อพาร์เม้น 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพักพ้นภัยพาล อาคาร 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- สนามฟุตซอล เมือง ชลบุรี
- หอพัก กาญจนา อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- DoD Apartment อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- The Jewel Resident อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- burapha resident อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- Z-IM อพาร์ทเม้น อาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางพระ ชลบุรี
- หอพัก โจ้ แกรนฮิว อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางพระ ชลบุรี
- ศรีแสนสุข อพาร์ทเม้น อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- โรงแรม ภู เพลส อาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- วงศ์สายสิริ อพาร์เม้น อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพัก แสนดี อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - บางแสน ชลบุรี
- หอพัก พงศ์สิริ อาคาร 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร - อมตะ ชลบุรี
- สุขอุดม อพาร์เม้น อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - ศรีราชา ชลบุรี
- อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า จำนวนหนึ่ง - บางแสน ชลบุรี
- อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า จำนวนหนึ่ง - อมตะ ชลบุรี
- ทาวน์โฮมแบ่งเช่า จำนวนหนี่ง - บางแสน ชลบุรี
- โครงการ wifi รอบ ม.บูรพา
- โครงการ wifi city อ.เมือง สกลนคร
- CAT ชลบุรี
- สำนักงานควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
- กรุงไทยอาคารสัตว์ ชลบุรี
- True 4G
- Ais WiFi และ 4G
บริการอินเตอร์เน็ต ,  อินเตอร์เน็ตหอพัก , อินเตอร์เน็ตคอนโด ,  Hotspot Server ,  บริการเชื่อมสาขา ,  อินเตอร์เน็ตไร้สาย , ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ให้เช่าระบบ Radius , ให้เช่าพื้นที่จัดเก็บ Log

กลับหน้าแรก