งานของเรา

INTERNETบริการติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ internet หอพัก คอนโด อพาร์ทเม้น บริษัท โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้าน

NETWORK
บริการออกแบบและติดตั้ง โครงข่าย(Network)
สายใยแก้วนำแสง (fiber optic) , สายทองแดง(copper) , ไรัสาย(wireless)

TVบริการติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์
cable tv (digital tv), IPTV

CCTV

บริการติดตั้งและจำหน่ายกล้องวงจรปิด
HDCVI, HDTVI, IP-CAM

ACCESS CONTROL
บริการติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์
kaycard, finger scan

SMART HOME
บริการติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์
Smart home

MAINTENANCE

บริการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข ระบบต่างๆ เช่น Internet, cctv, keycard
บริการตรวจเช็คสายด้วยอุปกรณ์ TDR, OTDR, Power Meter, Tone
บริการเชื่อมสาย Fiber Optic
     

@2017 Freeline