สินค้าบริการ

Network for Rent
     บริการให้เช่าระบบอินเทอร์เน็ต หอพัก คอนโด โรงแรม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับลูกค้าและพนักงาน คุณจะได้รับระบบอินเทอร์เน็ตแรงๆ ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้พักอาศัย โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยตรวจซ่อมตลอดระยะเวลา ช่วยลดภาระงาน ลดต้นทุน ลดความเสี่ยงต่อการถูกทิ้งงาน
Business Internet
     บริการอินเทอรสำหรับธุรกิจ องค์กร ผู้ที่ต้องการอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราการแชร์น้อยกว่า สัญญาณที่นิ่งกว่าปกติ ต้องการใช้งานเฉพาะทาง หรือต้องการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศที่ต้องการเอง โดยสามารถกำหนดความเร็ว หรืองบประมาณค่าใช้จ่ายได้เอง

Internet SME

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ บริษัท องค์กร ร้านค้า ขนาดเล็กที่ต้องการความเสถียนมากกว่าอินเทอร์เน็ตทั่วไป ด้วยอัตราการแชร์ที่น้อยกว่า
Internet Corporate

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ บริษัท องค์กร ร้านค้า ขนาดกลางและใหญ่ ใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ มีความเสถียนที่สูงกว่า ด้วยอัตราการแชร์ที่น้อยกว่า พร้อมกับ Fix IP Address 1 หมายเลข
Internet Leased Line

บริการอินเทอร์เน็ตส่วนตัวไม่แชร์กับใคร สามารถกำหนดความเร็วได้เอง ขอหมายเลข FIX IP Address ได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท องค์กร ร้านค้า ที่อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญสูงต่อธุรกิจ


Connect Branch
บริการเชื่อมสาขาผ่านบริการ VPN, MPLS, Direct Fiber

VPN


เชื่อมสาขาผ่านอินเทอร์เน็ต
ง่ายสะดวกต่อการทำงาน
ทำให้ทั้งสองที่ เชื่อมต่อกัน
เหมือนอยู่ใน network เดียวกัน
ความเร็วที่เชื่อมต่อขึ้นอยู่กับ
อินเทอร์เน็ตทั้งสองฝั่ง

เหมาะสำหรับใช้งาน
รับ-ส่ง ข้อมูลเล็กน้อย
ไม่ต้องการความเสถียน

คิดค่าบริการติดตั้งMPLS


เชื่อมสาขาผ่านวงจรเช่า
ระบบจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลา
สามารถเชื่อมต่อได้หลายสาขา
ทั้งใกล้และไกล ผ่านโครงข่าย
Fiber Optic สามารถเลือกใช้ ความเร็วได้เอง

เหมาะสำหรับเชื่อมสาขา
จำนวนมากหรืออยู่ห่างไกล
ต้องการความเสถียน

คิดค่าบริการตามความเร็วDirect Fiber


เชื่อมสาขาผ่าน Fiber Optic
เปรียบเหมือนมีสายส่วนตัว
เชื่อมต่อระหว่างสาขาเข้าหากัน สามารถทำความเร็วได้สูง
ความเร็วตั้งแต่ 1-10Gbps
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ รับ-ส่ง

เหมาะสำหรับเชื่อมสาขา
ที่อยู่ระยะใกล้
ต้องการความเสถียน

คิดค่าบริการตามระยะทาง


Fixel บริการให้เช่า Software Radius Clound ใช้สำหรับบริหารจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต hotspot ของอุปกรณ์ Mikrotik
Dynamic DNS
     บริการอัพเดท Domain Name กับ IP Address โดยปกติแล้ว IP Address จะถูกเปลี่ยนทุกครั้ง ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ ตัวระบบจะทำการอัพเดท IP Address ล่าสุดเข้ากับ Domain Name ทำให้สามารถ Remote เข้าไปที่ปลายทางได้ง่ายผ่าน Domain Name ได้ตลอดเวลา สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ทำ VPN ได้ทุกชนิด
     

@2017 Freeline