-->

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระที่ Shop

- เข้ามาชำระเงินที่เค้าเตอร์บริการ Hi Internet ซอยสดใส ข้าง ม.บูรพา

 

2. ชำระผ่าน ธนาคารกสิการไทย สามารถเลือกชำระได้ 4 วิธี

- ชำระที่เค้าเตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
- ชำระเงินผ่านระบบ K-Cyber Banking
- ชำระเงินผ่าน K-Mobile Banking
- ชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยEdit